Dây thép gai

Dây thép gai

Liên hệ

Vật liệu mạ kẽm nhúng nóng sợi dây thép. Công dụng làm lưới phòng hộ.