Lưới mắt cáo

Lưới mắt cáo

Liên hệ

Lưới mắt cáo bọc nhựa PVC, giảm thiểu ăn mòn, cực bền