Thép buộc

Thép buộc

Liên hệ

Công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài. Thép buộc 1 ly mềm dẻo, xanh đẹp.